Object structure
:

Zeitschrift für Bauwesen, Jg. XII, 1862, H. 1-3

:

budownictwo - czasopisma niemieckie - 19 w. ; architektura - czasopisma niemieckie - 19 w. ; Ebel, Otto (1843–1893)

:

Czasopismo dla inżynierów, budowniczych i architektów, współwydawane przez Królewską Techniczną Deputację Budowlaną i Towarzystwo Architektów w Berlinie, wydane przez wydawnictwo Ernst & Korn. Tekst dwukolumnowy, paginacja - łamy. Zawartość czasopisma bazowała na oficjalnych komunikatach budowlanych, prezentowano m.in. nowe budynki użyteczności publicznej, obliczenia, liczne ilustracje, tablice (rozkładane) - głównie wykonane przez niemieckiego drzeworytnika, grafika Otto Ebel. Dla przykładu w roczniku XI (1861) znajdziemy ciekawy artykuł dotyczący budowy i funkcjonowania kanału Elbląsko-Górnopruskiego (Kanał Elbląsko-Ostródzki) wraz z mapką z jego przebiegiem i rysunkami technicznymi poszczególnych pochylni. Kolejny, również ciekawy artykuł dotyczy rzeki Niemen (Memem-Stoohm) w jej przebiegu przez terytorium pruskie (w załączniku mapka). Kolejne przyczynki omawiają nowe linie kolejowe na terenie Berlina ok. 1860 r.; użycie gazu do ogrzewania i gotowania (wszystkie artykuły poparte rysunkami i mapami). W roczniku XVII (1867) artykuł o Pregole i jej dopływach oraz jej delcie (plany ujścia Pregoły oraz Pilawy z 1582, 1656 i 1743 r.); o mostach na rzece Wezera; o budowie kanalizacji w Berlinie; plan cieków wodnych wokół Paryża (główny stan nad Loarą); o zamku w Schwerinie (niem. Schweriner Schloss); mapa kanałów i cieków wodnych w Nowym Jorku. W roczniku XX (1870 r.) znajdziemy m.in. plan gimnazjum Zofii i szkoły realnej w Berlinie ; plan sytuacyjny dworca kolejowego Dolnośląskiego w Berlinie; mapę delty Nilu i kanału Sueskiego wraz z artykułem o budowie tegoż kanału; budowę Teatru miejskiego w Lipsku; plan przebudowy dworca kolejowego w Gorlicach z 1870 r. etc. We wszystkich tomach wiele ciekawostek z całego świata. Odrębnie oprawiono dodatek do gazety z wykazem zawartości wszystkich artykułów (R. I-XXX za lata -1851-1880). Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada roczniki z lat 1861-1880 (niekompletne).

:

1862

:

Verlag von Ernst & Korn

Place_of_issue:

Berlin

:

czasopismo

:

image/x.djvu

:

012185

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: