Object structure

:

Analiza działalności społeczno-gospodarczej za 1985 rok - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; spółdzielnie pracy - 20 w. ; spółdzielczość - 20 w. ; Wojewódzka Budowlana Spółdzielnia Pracy w Elblągu

:

W kwietniu 1986 roku powstał dokument - "Analiza działalności społeczno-gospodarczej za 1985 rok." Treść przygotował Zarząd Wojewódzkiej Budowlanej Spółdzielni Pracy w Elblągu (WBSP). W naszych zbiorach Dokumentów Życia Społecznego posiadamy jeszcze sprawozdania z jej działalności z roku 1977 i 1979 oraz analizy działalności z lat 1985 (w tym roku przypadło 40-lecia działalności spółdzielni) i 1986. W 10 stronicowym raporcie przedstawiono 9 tematów wiodących, m.in. realizację zadań gospodarczych. Spółdzielnia dysponująca trzema zakładami pracy (246 pracowników) wypracowała w roku 1985 kwotę 268.426 tys. zł z planowanych 228.101 tys. zł. W opracowaniu zabrakło profilu produkcji i usług, poruszono natomiast kwestie struktury zatrudnienia i zagadnienia kadrowe, gospodarkę materiałową i gospodarkę zapasami, inwestycje własne (w tym zakup sprzętu biurowego, urządzeń i samochodów). Piąty rozdział dotyczył gospodarki transportowo-sprzętowej, szósty wyników finansowych i stanu finansowego a siódmy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W ósmym poruszono sprawy socjalno-bytowe gdzie w stosunku do 1979 zwiększono nakłady do sumy 1.331 tys. zł zbliżając się do wartości z 1977 roku (1.320 tys. zł). W ramach dopłat do kolonii oraz obozów dla dzieci sfinansowano pobyt dzieci w Bułgarii i Czechosłowacji. Ostatnim omawianym punktem była działalność statutowych organów samorządowych. Inaczej jak w dwóch poprzednich pod dokumentem podpisał się cały 5 osobowy skład Zarządu Spółdzielni, Henryk Popowski, Piotr Wiewiórski, Zygmunt Kłosowski, Józef Wołk i Hubert Winiarski.

:

1986

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS – VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej