Object structure

:

Założenia do elektronicznego przetwarzania danych z zakresu gospodarki materiałowej - biuletyn

:

Malbork - gospodarka - 20 w. ; zakłady pracy - gospodarka magazynowa - 20 w. ; zakłady pracy - organizacja - 20 w. ; zakłady pracy - techniki komputerowe - 20 w. ; Malborskie Zakłady Przemysłu Maszynowego Leśnictwa "Pemal"

:

Malborskie Zakłady przemysłu Maszynowego Leśnictwa "Pemal" mające swą siedzibę przy ulicy Kościuszki 39. Wydały w październiku 1976 roku biuletyn - "Założenia do elektronicznego przetwarzania danych z zakresu gospodarki materiałowej". Dokument liczący 68 stron zaczynał się od 5 paragrafowego "Zarządzenia wewnętrznego nr 40 w sprawie wprowadzenia zasad rozliczenia obrotu materiałowego za pomocą elektronicznej techniki obliczeniowej". Pod podpisem dyrektora następowała treść właściwego dokumentu opisujące cel, przedmiot pracy, podstawę opracowania, efekty wprowadzenia elektronicznej techniki obliczeniowej, krótką charakterystykę przedsiębiorstwa składającego się z 4 zakładów pracy, podstawę działalności. W istocie treści chodziło o oszczędności związane z organizacją gospodarki magazynowej firmy podzielonej na zakłady z różnym asortymentem końcowym. W dalszej treści opisano cały proces technologiczno-magazynowy przedsiębiorstwa w postaci symboli, tabel, spisów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz schematów organizacyjnych w postaci tablic (szczególnie od strony 39). Przedstawiony dokument jest o tyle ciekawy, iż pokazuje wprowadzanie technik obliczeniowych do polskich przedsiębiorstw w latach 70-tych ubiegłego wieku w celu polepszenia ich efektywności względem gospodarki kapitalistycznej.

:

1976

Place_of_issue:

Malbork

:

biuletyn

:

application/pdf

:

DŻS – VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej