Object structure

:

Program wykorzystania rezerw na rok 1976 i lata 1977-80 - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Truso" w Elblągu ; zakłady pracy - gospodarka magazynowa - 20 w. ; zakłady pracy - samorząd robotniczy - 20 w. ; zakłady pracy - organizacja - 20 w.

:

Zakłady Przemysłu Odzieżowego Truso w Elblągu wydały w marcu 1976 roku broszurę pod tytułem - "Program wykorzystania rezerw na rok 1976 i lata 1977-80". W 21 stronicowym dokumencie podzielonym na 6 rozdziałów dotyczących 1976 roku oraz 6 rozdziałów dotyczących lat następnych. Druk przeznaczony do użytku wewnętrznego został zatwierdzony przez Konferencję Samorządu Robotniczego w dniu 16 marca 1976 roku. W dokumencie opisano sprawy dotyczące usprawnienia systemu zarządzania przedsiębiorstwem 2-zakładowym, naukę i postęp techniczny, wykorzystanie zasobów pracy, organizację produkcji i procesów produkcyjnych. W kolejnych przedstawiono gospodarkę surowcami i materiałami oraz wykorzystanie majątku trwałego przedsiębiorstwa. Motorem zmian organizacyjnych przedstawionych w tym dokumencie było usprawnienie organizacji zarządzania dwoma zakładami pracy poprzez podział funkcji pomiędzy obu zakładami firmy "Truso I" i "Truso II", ustalenie powiązań hierarchicznych i funkcjonalnych wraz z obiegiem informacji. Informacje zawarte w rozdziałach zaprezentowano w postaci tabel zawierających liczbę porządkową, grupę problemową, treść zadania, cel i sposób realizacji, efekty, termin realizacji, wykonawcę (określoną komórkę zakładową) oraz nadzór (określoną komórkę zakładową). I tak w rozdziale piątym dotyczącym gospodarki surowcami i materiałami starano się maksymalnie wykorzystywać powierzchnię tkanin, oszczędzić nici, poprawić strukturę zapasów, zabezpieczyć właściwy poziom zapasów, wydłużyć serię produkowanych wyrobów czy zlikwidować zapasy nieprawidłowe itp.

:

1976

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS – VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej