Object structure

:

Regulamin porządku domowego w osiedlu spółdzielczym Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jarem" - broszura

:

Elbląg - spółdzielnie mieszkaniowe - 20 w. ; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Jarem" w Elblągu - 20 w. ; spółdzielnia mieszkaniowa - organizacja - 20 w. ; Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego

:

Rada i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jarem" przygotował i wdrożył w życie 13 maja 1987 roku dokument - "Regulamin porządku domowego w osiedlu spółdzielczym". W jedenasto stronicowym wydawnictwie określono zasady korzystania z mieszkań i urządzeń wspólnego użytku w budynkach na terenie osiedli. "Regulamin miał zapewnić harmonijne współżycie ludzi zamieszkujących w skupiskach". Tekst podzielono na pięć części. W zasadach ogólnych wyznaczono obowiązki spółdzielni, własność członków spółdzielni, przedstawiono organizowanie samorządu mieszkańców oraz jego rolę w funkcjonowaniu spółdzielni. Ustalono zasady przebudowy lokalu oraz zasady utrzymania go wobec przepisów BHP i prawa budowlanego (podobnie jak w - "Regulaminie Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" w Elblągu dotyczącym napraw wewnątrz lokali ..." - remont mieszkania miał się odbywać co 4 lata na koszt lokatora). Zasady porządkowe dotyczyły w głównej mierze obowiązków lokatorów wobec spółdzielni oraz innych lokatorów. Dwa dalsze punkty dotyczyły prania i suszenia bielizny oraz bezpieczeństwa pożarowego. W ostatnim zawarto postanowienia końcowe a więc głównie sprawy sporne i ich rozstrzyganie, współpraca ze spółdzielnią (informowanie władz, jak i składanie skarg). Stosowanie przez spółdzielnie prawa do nakładania sankcji wobec niesubordynowanych lokatorów. Na okładce widnieje symbol CZSBM (Centralnego Związku Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego) a na końcu dokumentu znajdują się parafy - Zarządu Spółdzielni oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni.

:

1987

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS – VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and available only for logged users.