Object structure

:

Młodzieńcze poglądy Norwida na sztukę

:

Makowiecki Tadeusz

:

Makowiecki, Tadeusz (1900-1952) ; Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) ; literatura polska - 19 w.

:

Dzieła Norwida różnią się od dzieł pozostałych romantyków, gdyż zawierają dużo przemilczeń, niedomówień i neologizmów. Napisane są trudnym językiem, wymagającym pewnej wiedzy i wysiłku intelektualnego do zrozumienia ich treści i problematyki. Z romantyzmem łączy Norwida m.in. kult wybitnych indywidualności. Norwid, czując się niedocenionym i niezrozumianym przez współczesnych artystą, głosił w swoich utworach pochwałę osobowości, które dzięki swej postawie i działalności stały się bohaterami lub przedstawicielami pewnych ideologii. Norwid, jak i inni romantycy, głosił kult wybitnej jednostki, dostrzegał jej rolę w tworzeniu kultury i cywilizacji. Cenił ludzi, którzy poświęcali swe życie w obronie głoszonych ideałów. Jednocześnie jednak widział, że wybitna jednostka nie jest rozumiana przez współczesnych i doceniona zostanie dopiero później. Makowiecki rozpatruje twórczość Norwida z tzw. okresu warszawskiego (1840-1842). Co prawda okres ten nie wniósł utworów specjalnie ważnych, jednak autor opracowania uważa iż warto zapoznać się z jego młodzieńczą twórczością. Podróże Norwida do Włoch i Niemiec pozwalają poznać sztukę włoską oraz filozofię niemiecką. Zapoznają go z literaturą romantyczną, zakazaną w kraju, a przede pozwoliły wejść w wir prądów emigracji, zapoznając się z najwybitniejszymi jej przedstawicielami (Zaleski, Krasiński, Skrzynecki). Wszystkie podróże i spotkania dały swoje efekty w psychice poety, co T. Makowiecki w swoim opracowaniu przedstawia.

:

1927 ?

:

Towarzystwo Literackie

Place_of_issue:

Lwów

:

książka

:

image/x.djvu

:

159

:

pol

Prawa:

Domena publiczna (public domain)