Object structure

:

Program humanizacji pracy na rok 1979 - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; zakład pracy - sprawy pracownicze - 20 w. ; zakłady pracy - 20 w. ; Elbląski Kombinat Budowlany w Elblągu - wydawnictwa ; Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Truso" - wydawnictwa

:

Elbląski Kombinat Budowlany (EKB) wydał w styczniu 1979 roku dokument - "Program humanizacji pracy na rok 1979" - mający ułatwić pracownikowi jego zadania a zakład pracy usprawnić organizacyjnie. W trzech rozdziałach opisano szczegółowo podpunktami: wpływ czynnika ludzkiego w procesie produkcji, plan poprawy warunków pracy i warunków socjalno-bytowych oraz pracę ideowo-wychowawczą w zakresie kształtowania postawy społeczno-ideologicznej. W czasach komunizmu szczególnie ten ostatni rozdział był bardzo rozbudowany - w którym punkt III.1.2. zakładał - "Szkolenie aktywu oraz członków ZSMP (Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej) według osobnego programu". Punkt III.2.2. promujący działania adaptacyjne wobec nowoprzyjmowanych pracowników zakładał w podpunkcie c) wydzielenie pomieszczenia w gmachu Zarządu Kombinatu w celu utworzenia - "Gabinetu przyjęć do pracy". Po treści właściwej dołączono 9 załączników m.in. kalendarz imprez sportowo - turystycznych, wykaz imprez w wolne soboty, plan wycieczek zakładowych, plany różnego rodzaju szkoleń w tym finansowy zakładowego funduszu socjalnego oraz jakże ważny w tamtych czasach zakładowego funduszu mieszkaniowego. W naszych zbiorach posiadamy podobny program humanizacji pracy przygotowany przez Zakłady Przemysłu Odzieżowego (ZPO) "Truso".

:

1979

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej