:

Biblia, to jest Księgi Starego y Nowego Testamentu według łacińskiego przekładu starego w kościele powszechnym...

:

Wuyek, Jakub (przekład)

:

Biblia ; Pismo Święte ; Stary i Nowy Testament ; Wujek, Jakub (1541-1597)

:

Biblia, czyli Pismo Święte jest to zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Jakub Wujek (1541-1597) – polski duchowny katolicki, jezuita, doktor teologii, rektor Akademii Wileńskiej, autor przekładu Biblii na język polski przygotowywał warsztat oraz samo tłumaczenie przeszło 10 lat. Do pracy był doskonale przygotowany. Znał biegle łacinę, grecki, hebrajski i niemiecki. Posiadał konieczną wiedzę o języku i komunikacji oraz doskonałą orientację we wpływach kulturowych na różnych obszarach językowych. Był też skrupulatny i dokładny. Szesnastowieczny przekład, modernizowany i poprawiany przez komisję (już po śmierci autora przekładu), dała pierwszeństwo tłumaczenia nad pięknem języka – jak to czynił Jakub Wujek. Praca jego należy niewątpliwie do największych osiągnięć polskiego drukarstwa biblijnego. Były to księgi wielofunkcyjne, przystosowane do użycia jako źródło „pokarmu” duchownego, podręcznik dogmatyki, lekcjonarz oraz pomoc w dyskusjach wyznaniowych. Pełnił swoją rolę podstawowego polskiego przekładu katolickiego do opracowania Biblii Tysiąclecia - przez 367 lat. W ciągu 300 lat Biblia, wielokrotnie modyfikowana i uwspółcześniana, miała ponad 20 wydań. Przez cały ten okres był to najlepszy katolicki przekład ksiąg świętych na język polski (pełniła rolę oficjalnej polskojęzycznej wersji Pisma Świętego). Posiadany przez Bibliotekę Elbląską egzemplarz z 1740 r. jest egzemplarzem z defektem (brak stron 2215 - ? ). Druk wydany we Wrocławiu, w drukarni Akademickiej Collegium Soc. Jesu. Format 4 °. Układ treści dwukolumnowy, zawierający psalmy, pieśni i księgi. Oprawa skórzana, zniszczona.

:

1740

:

Drukarnia Akademicka Coll. Soc. Jesu

Place_of_issue:

Wrocław

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

XVIII. 174

:

pol

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: