Object structure
:

Osmy Splendor Jásnie Oświeconego Trybunału Głównego Koronnego, Albo Process Sprawy względem poprawienia Professiey…

:

Powalski, Franciszek Lewalt

:

sądownictwo ; prawo cywilne ; prawo karne ; Trybunał Koronny ; Polska - historia - 17 w.

:

Sąd najwyższej instancji, zwany Trybunałem Koronnym „Iudicium Ordinarium Generale Tribunalis Regni” pełnił funkcję sądu odwoławczego od wszelkich sądów szlacheckich, a także sądu sejmowego i królewskiego. Trybunał był sądem złożonym z deputatów wybieranych na sejmikach wojewódzkich szlacheckich. W trybunale rozpatrywano sprawy cywilne rozsądzane w sądach ziemskich, grodzkich, podkomorskich, komisarskich i wiecowych, sprawy karne według kompetencji sądów grodzkich, a także sprawy starostów i urzędników grodzkich winnych naruszenia prawa przy wykonywaniu wymiaru sprawiedliwości. Franciszek Lewalt Powalski – podolski komornik graniczny, dworzanin pokojowy, posiadający stałe miejscu u boku panującego władcy, w swoim utworze: „Osmy Splendor Jásnie Oświeconego Trybunału...” przedstawia exorbitancje (przekroczenie prawa, praktyka niezgodna z prawem), dysputy, dekrety i dyskursy związane z prawem. Druk wydany w formacie 4° przez Davida Fridericha Rheta w Gdańsku. Egzemplarz posiada pieczęci Biblioteki Gimnazjum Elbląskiego i Stadtbibliothek Elbing. Oprawa: papier (motywy kwiatów i ptaków). Na karcie tytułowej odręczna zapiska. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1669

:

David Friderich Rhet

Place_of_issue:

Gdańsk

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.II.321

:

pol ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: