Object structure
:

Unser Bund: Älterenblatt des Bundes deutscher Jugendvereine, Jg. 20. April 1931, Nr 4.

:

czasopisma niemieckie - 20 w. ; Republika Weimarska - historia ; Niemieckie Stowarzyszenia Młodzieżowe - 20 w.

:

Biuletyn wydawany przez Zrzeszenie Niemieckich Stowarzyszeń Młodzieżowych. Zrzeszenie to powstało w Niemczech w 1909 r., w 1918 otworzyło się także na żeńską młodzież. Wkrótce po I wojnie światowej do zrzeszenia należało ok. 10.000 członków, w momencie największego rozkwitu w 1928 r. natomiast już 21.000. Miesięcznik „Unser Bund” ukazywał się od 1921 r. Skierowany był głównie do starszych generacji młodych Niemców, którzy powrócili z frontu I wojny światowej, stąd m. in. częsta obecność artykułów na temat bezrobocia, będącego palącym problemem Republiki Weimarskiej tuż po jej powstaniu. Czasopismo, podobnie jak wydająca je organizacja, pozostawały pod wpływem Kościoła ewangelickiego, co znajduje swoje odbicie w tematyce periodyku. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z lat 1925-1932. Niektóre z numerów opatrzone są pieczęcią elbląskiego stowarzyszenia dziewczęcego, działającego przy parafii Św. Anny. W latach dwudziestych XX w. młodzieżowy ruch stowarzyszeniowy w Elblągu był bardzo prężny – oprócz organizacji funkcjonujących przy kościołach działały w mieście lokalne oddziały Wędrownych Ptaków, YMCA, grupy sportowe i hobbystyczne przy elbląskich szkołach oraz powstałej w 1926 Akademii Pedagogicznej.

:

1931-04

:

Thüringer Verlagsanstalt

Place_of_issue:

Jena

:

czasopismo

:

application/pdf

:

010310

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: