:

Inspektorat AK "Maria" w walce. Z dziejów Inspektoratu Rejonowego "Miś", "Michał, "Maria", ZWZ - ziemi miechowskiej, olkuskiej i pińczowskiej. T. 2. Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Cz. 1.

:

Nieczuja-Ostrowski, Bolesław

:

II wojna światowa, 1939-1945 ; Nieczuja-Ostrowski, Bolesław (1907-2008) ; Inspektorat AK "Maria" ; Elbląg - historia - 20 w. ; biografie

:

T. 2. cz. 1. „Inspektoratu AK "Maria" autorstwa generała brygady Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego ma charakter żołniersko-wspomnieniowy, stąd relacje poszczególnych żołnierzy podane są bez zmian i wygładzeń literackich. Zamieszczone zdjęcia dotyczące omawianego okresu pochodzą z kolekcji Autora. Tematem jest konspiracja oraz walki o niepodległość w trzech powiatach II Rzeczypospolitej - miechowskim, olkuskim i pińczowskim. W terytorialnej organizacji Polskich Sił Zbrojnych w Kraju tworzyły one rejon podporządkowany Inspektoratowi o konspiracyjnym kryptonimie „Miś”, „Michał”, który następnie posługiwał się świętym dla katolika imieniem „Maria”. Działalność organizacyjna i operacyjna na obszarze Rejonowego Inspektoratu AK Miechów w czasie od stycznia 1943 do czerwca 1944 roku, stanowi przedmiot tego tomu. Jego zakres czasowy obejmuje lata ostatecznego uformowania i ujednolicenia struktur polskiego rejonu podziemnego. Załączone faksymile dokumentów organów prawodawczych dobrze ilustrują poczynania, zmierzające do umocnienia autorytetu władzy, uporządkowania i zdyscyplinowania walki czynnej, i wymiaru sprawiedliwości, usprawnienia tajnego państwa polskiego, które miało swe instytucje w każdej gminie, a jego zarządzenia docierały do wszystkich mieszkańców okupowanej Polski i były przez nich respektowane i wykonywane. Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, posłowia oraz aneksów (m.in. podziemna działalność propagandowa ; szkolenie wojskowe ; produkcja konspiracyjna broni „Ubezpieczalnia” etc.).

:

2001

Place_of_issue:

Elbląg

:

książka

:

application/pdf

:

ze zbiorów prywatnych

:

pol

Prawa:

rodzina gen. Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego ; Fundacja Inspektoratu AK „Maria”

×

Citation

Citation style: