:

Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce

:

Nieczuja-Ostrowski, Bolesław

:

Nieczuja-Ostrowski, Bolesław (1907-2008) ; II wojna światowa, 1939-1945 ; Inspektorat Armii Krajowej „Maria” ; Polska - historia - 20 w. ; biografie

:

Książka jest większym fragmentem szczegółowej monografii Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, która obejmuje tylko jeden miesiąc (20 lipca-20 sierpnia 1944 r.) z toczonej walki z hitlerowskim okupantem. Czytelnik znajdzie na kartach tego opracowania opisy licznych wydarzeń konspiracyjno-bojowych, przy zastosowaniu wielu metod walki. Mówią o tym przede wszystkim uczestnicy wydarzeń oraz cytaty z niektórych zachowanych dokumentów. Książka składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy i drugi wprowadzają czytelnika w atmosferę konspiracji, mówią o strukturze organizacyjnej, o obszarze na którym toczyła się walka, o stopniu gotowości zbrojnej sił własnych i nieprzyjaciela. Pozostałe zaś rozdziały dotyczą głównie walki zbrojnej. Jest to opracowanie historyczne i dotyczy wydarzeń na terenie tzw. Rzeczypospolitej Partyzanckiej, obejmującej tereny Proszowskiego, Olkuskiego i Pińczowskiego w lipcu i sierpniu 1944 roku, gdy żołnierze Inspektoratu „Maria” ruszyli do walki z okupantem niemieckim. Autor dał szczegółową kronikę tych wydarzeń, przestrzegając bardzo konsekwentnie układu chronologicznego. Zgromadził cenną dokumentację w postaci relacji żołnierzy Inspektoratu „Maria” oraz zaopatrzył publikację w nieodzowne mapy i indeksy oraz cenny materiał ilustracyjny. Autor przedstawił nie tylko blaski, ale i cienie swego Inspektoratu, pokazał wierny obraz dni lipca i sierpnia 1944 roku - dni niezapomnianych dla żołnierzy 106. DP AK.

:

1991

:

Instytut Wydawniczy "Pax"

Place_of_issue:

Warszawa

:

książka

:

application/pdf

:

ze zbiorów prywatnych

:

pol

Prawa:

rodzina gen. Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego

×

Citation

Citation style: