Object structure
:

Archiv für Religionswissenschaft, 3. September 1915, Bd. 18, H. 1-4.

:

czasopisma niemieckie naukowe - 20 w. ; religionznawstwo - czasopisma niemieckie - 20 w.

:

Niemieckie czasopismo naukowe z dziedziny religioznawstwa. Ukazywało się w latach 1898–1942. Periodyk założony został przez Thomasa Achelisa (1850-1909), kolejnym redaktorami byli: Albrecht Dieterich (1866-1908), Richard Wünsch (1869-1915) i Otto Weinrich (1886-1976). Czasopismo wydawane było przez oficynę B. G. Teubnera (we Freiburgu, Lipsku, Tybindze i Berlinie). W 1923 r. periodyk połączył się ze szwedzkim (choć wydawanym w języku niemieckim) czasopismem o tej samej tematyce „Beiträge zur Religionswissenschaft”, wydawanym przez Towarzystwo Religioznawcze w Sztokholmie (Religionswissenschaftliche Gesellschaft Stockholm), które zostało współwydawcą połączonych periodyków. Trzecim współwydawcą czasopisma została w latach dwudziestych XX w. Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft w Nowym Jorku – organizacja wspierająca niemiecką naukę w trudnych dla Niemiec po I wojnie światowej gospodarczo i moralnie czasach. Fuzje te spowodowały umiędzynarodowienie charakteru periodyku. W piśmie ukazywały się przyczynki na temat religii chrześcijańskich oraz nie- i przedchrześcijańskich. Po 1933 r. nastąpiło przesunięcie akcentów – czasopismo zaczęło koncentrować się na wierzeniach germańskich. Czasopismo zawiera czarno-białe fotografie i ilustracje – w tekście i na oddzielnych tablicach. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z lat 1904-1913, 1915, 1926-1936, 1938, 1941.

:

1915-09-03

:

Verlag von B. G. Teubner

Place_of_issue:

Leipzig

:

czasopismo

:

application/pdf

:

010284

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: