Object structure

:

Flugblatt Nr. V. Conservative Anschuldigungen

:

Niemcy - parlamentaryzm - 19 w. ; Bismarck, Otto von (1815-1898) - polityka wewnętrzna

:

Druk o charakterze politycznym wygenerowany przez liberalne frakcje niemieckiego Reichstagu. Przyczyn wydania ulotki upatrywać należy w głosowaniach Reichstagu nad propozycjami ustaw kanclerza Bismarcka, za pomocą których chciał walczyć z zyskującym coraz więcej zwolenników ruchem socjaldemokratycznym. Przywołane w druku ustawy nie były wprawdzie, jak późniejsze „ustawy antysocjalistyczne” skierowane bezpośrednio przeciw socjaldemokracji, uderzały jednak w ten ruch pośrednio. Pierwszy wzmiankowany w druku projekt ustawy z wiosny 1874 r. z zakresu prawa prasowego dotyczył zakazu i karalności publikowania tekstów krytycznych wobec instytucji rodziny, własności, istniejącego porządku społecznego i obowiązku powszechnej służby wojskowej, natomiast propozycja ustawy przełomu 1874/75 dotyczyła zmian w kodeksie karnym. Oba projekty zostały odrzucone przez Reichstag, co posłużyło wspierającym Bismarcka konserwatystom do oskarżania sił liberalnych o sprzyjanie lub co najmniej tolerowanie socjaldemokracji. Autorzy druku odrzucają ten zarzut, argumentując m. in. iż za odrzuceniem ustaw głosowały jednogłośnie wszystkie partie poza zrzeszającymi konserwatystów. [Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].

:

[18?]

:

W. Moeser Hofbuchdruckerei

Place_of_issue:

Berlin

:

druk okolicznościowy

:

application/pdf

:

DŻS 15 a/1 - nr 74

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)