Object structure
:

All the year round, No. 122, April 1, 1870

:

Dickens, Charles (1812-1870) ; czasopisma angielskie - 19 w.

:

Wiktoriański tygodnik społeczno-literacki, założony w 1859 r. przez Karola Dickensa. Ukazywał się do 1895 r., także po śmierci pisarza w 1870 r. – redakcję przejął wówczas jego syn, Karol Dickens junior. Tytuł czasopisma zaczerpnięty został z szekspirowskiego „Otella”. W czasopiśmie ukazywały się prozatorskie utwory beletrystyczne w odcinkach, autorstwa zarówno samego Dickensa, jak i innych współpracujących z periodykiem autorów, wśród których znajdowali się najsłynniejsi brytyjscy literaci tamtych czasów, m. in. Elizabeth Gaskell (1810-1865), Anthony Trollope (1815-1882), Wilkie Collins (1824-1889), a także poezje, szkice podróżnicze, eseje. Oprócz beletrystyki tygodnik zawierał artykuły dotyczące aktualnej polityki międzynarodowej, a także kultury, nauki, edukacji, kwestii społecznych, jak emigracja, przemysłu. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z lat 1870-1871, wydane zatem w większości już po śmierci Dickensa w czerwcu 1870 r. Zawierają m. in. powieści P. H. Fitzgeralda „The doctor’s mixture” i H. S. Le Fanu „Madame Crowl’s ghost”, a także artykuły i eseje dotyczące m. in. podróży na Bliski Wschód, Bismarcka, wojny francusko-pruskiej, trujących ryb, wampirów i ghuli. Układ tekstu dwukolumnowy, paginacja ciągła w obrębie rocznika. Na karcie przed stroną tytułową widnieje pieczątka o treści EX BIBLIOTH. SOC. LITER. CURON., prawdopodobnie znak własnościowy Kurländische Gesellschaft für Kunst und Literatur (Kurlandzkie Towarzystwo do Literatury i Sztuki).

:

1871

:

Chapman and Hall

Place_of_issue:

London

:

czasopismo

:

application/pdf

:

010520

:

eng

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: