Object structure

:

Rede des Abgeordneten Prof. Dr. Virchow, gehalten am 16. Oktober 1876 zu Magdeburg

:

Virchow Rudolf

:

Virchow, Rudolf Ludwig Karl (1821-1902) ; Sybel, Heinrich Karl Ludolf von (1817 - 1895) ; Niemcy - parlamentaryzm - 19 w. ; Kulturkampf

:

Tekst politycznego przemówienia Rudolfa Virchowa (1821-1902), wygłoszonego 16 października 1876 r. w Magdeburgu. Rudolf Virchow, będący jednym z najważniejszych przedstawicieli i twórców nowoczesnej medycyny, był także aktywnym politykiem o liberalnych poglądach. Od 1859 r. zasiadał w berlińskim magistracie, od 1862 do śmierci był posłem Izby Reprezentantów pruskiego Landtagu, 1880-1883 natomiast posłem w Reichstagu. Uważa się, że do właśnie Virchow użył jako pierwszy w 1873 r. terminu „Kulturkampf” dla opisania konfliktu między Cesarstwem Niemieckim a Kościołem katolickim. Temat Kulturkampfu pojawia się także w powyższej mowie. Inne poruszone w niej przez Virchowa problemy to propagandowa działalność gazety „Magdeburger Zeitung” (gazeta krytykowała zarówno Partię Postępową jak i samego Virchowa jako naukowca), rola parlamentu, który ma być wyrazicielem woli obywateli i kontrolerem rządu, nieskłonnym do ustępstw na jego rzecz, postać Heinricha von Sybel (1817 - 1895) – historyka i polityka, który będąc zagorzałym przeciwnikiem ultramontanizmu, zaangażował się w Bismarckowski Kulturkampf, a także popierał pogląd o przywódczej roli Prus wśród państw niemieckich. [Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].

:

1876

:

Franz Duncker

Place_of_issue:

Berlin

:

druk okolicznościowy

:

image/x.djvu

:

DŻS 15 a/1 - nr 41

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)