:

Corpus iuris civilis Iustiniani institutiones

:

Kodeks Justyniana ; prawo rzymskie ; teksty łacińskie

:

Komentarz do Kodeksu Justyniana (w druku zastosowano modus modernus - fragmenty prawa pośrodku, otoczony komentarzem). Zbiór prawa opracowany na podstawie przepisów poprzednich trzech kodeksów (teodozjańskiego, Gregoriusza, Hermogeniana), uwzględniający później wydane Nowele Justyniana. Zbiór ten składał się z trzech części: 1) Digesta Iustiniani (greckie Pandecta) - zbiór prawa zawierający w 50 księgach prawo rzymskie zachowane w dziełach prawników rzymskich, 2) Institutiones Iistiniani - zbiór praw oparty na Institutiones iuris civilis Gajusa 4-tomowy podręcznik dla szkół prawa, 3) Codex Iustinianus - 12 tomowy zbiór (ok. 4600) konstytucji cesarskich ułożonych chronologicznie od konstytucji cesarza Hadriana (117-138) do najpóźniejszej justyniańskiej, wydanej w 534. Corpus iuris civilis upowszechnił się w Europie Zachodniej w XI-XII w. dzięki szkole glosatorów, przez cały czas tworząc w cesarstwie bizantyńskim zasadniczy zrąb prawa. Ustawodawstwo to wywarło wielki wpływ na współczesne instytucje prawa cywilnego. Inkunabuł wydany przez Reynoldusa de Novimagio w Wenecji w 1490 r. Na k. ochronnej tytuł i adres wydawniczy (niewłaściwy) skomponowany z wyciętych drukowanych liter. Na pierwszej s. tekstu nalepiony miedzioryt ze scenami biblijnymi, złocony inicjał. W tekście zastosowano farbę niebieską i czerwoną. Wewnątrz wklejony ekslibris: Johann Kauffmann von Hohenstein oraz rękopiśmienny podpis Publice Drusidos Bibliothecae...D.D. Anno Christiano 1632. Format 2°. Pieczątki: 1, 10, 11, 16. Dawne sygnatury: G.1. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - półskórek (skóra biała) oraz czarny pergamin (oprawa mniszowa); okładziny - tektura; zdobienia oprawy - tłoczenia ślepe; stan ogólny dobry (niewielkie ubytki spowodowane przez owady). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1490

:

Reynoldus de Novimagio

:

inkunabuł

:

image/x.djvu

:

Inc.IV.12

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: