:

Lehnrecht (Sachsenspiegel)

:

Eike von Repgow

:

Repgow, Eike von ; prawo kanoniczne ; prawo lokalne ; prawo ziemskie ; prawo feudalne

:

Sachsenspiegel (Saskie Zwierciadło) – to spis saskiego prawa zwyczajowego, napisanego prawdopodobnie na polecenie szlachcica von Falkensteina. Autorem był prawnik oraz ławnik niemiecki Eike von Repgow (ok. 1180-1233). Twórca miał dobrą znajomość prawa miejscowego, nie posiadał jednak głębszego wykształcenia prawniczego (w szczególności nie znał prawa rzymskiego). Spowodowało to, że spis odbiega poziomem od innych mu współczesnych, ukazuje jednak przez to autentyczne prawo lokalne bez obcych naleciałości. Praca ta napisana została najpierw po łacinie (pierwotny tekst łaciński zachował się tylko we fragmentach), a następnie (przez tego samego autora) powstała jej wersja niemiecka. Dzieło składa się z dwóch części: w pierwszej znajdują się regulacje prawa ziemskiego (Landrecht). Obejmowała sprawy ustrojowe, jak również prawo sądowe (prywatne, karne, procesowe). Druga zawiera przepisy odnoszące się do prawa lennego (Lehnrecht). Uwzględnione są tu również (poza prawem zwyczajowym) ustawy cesarskie i przepisy prawa kanonicznego. 14 artykułów Zwierciadła (tzw. articuli reprobati) uznano za heretyckie. W znacznej liczbie późniejszych rękopisów artykuły te były pomijane. Inkunabuł wydany w Augsburgu w oficynie Johanna Schönspergera. W pierwszych kartach druku czerwone i niebieskie inicjały. Ostatnia strona w rękopisie [za k. 186 pominięto numerację jednej z kart]. Format 2°. Pieczątki: 1, 10, 11, 16. Inne znaki własnościowe: Liber Gregorii Morenbergii Civitati...1482. Krawędzie przycięte - barwione (z napisami na brzegach Remissorium Hubbito...); typ oprawy (materiał) - jasna skóra (tłoczenia ślepe); mosiężne zapinki na haczykowatych skórzanych paskach; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej

:

1482

:

Bern. Richel ?

Place_of_issue:

[Germania]

:

inkunabuł

:

image/x.djvu

:

Inc.III.102

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)