Object structure

:

Also Verständigung!

:

Prusy - historia - 19 w. ; pruski konflikt konstytucyjny 1859-1866 ; Niemiecka Partia Postępowa

:

Druk wydany przez zwolenników Niemieckiej Partii Postępowej w przededniu wyborów do pruskiego Landtagu w październiku 1863 – były to już trzecie wybory w przeciągu dwóch lat, co związane było z konfliktem Wilhelma I i wspierających go konserwatystów ze zdominowanym przez liberałów parlamentem. Spór ten, zwany pruskim konfliktem konstytucyjnym, rozgrywający się w Królestwie Prus w latach 1859-1866, oscylował wokół kwestii budżetu i pruskiej armii, a w sensie ogólniejszym – podziału władzy między parlamentem, rządem i królem oraz przysługujących im uprawnień. Sytuację wewnętrzną w Prusach wykorzystywała Austria, dążąc do dominacji w Związku Niemieckim i przeorganizowania go według swojej wizji. Autorzy druku ostrzegają przed tym, przypominając, iż to liberalny parlament w 1849 r. zaoferował Fryderykowi Wilhelmowi IV koronę cesarza Niemiec w ramach tzw. rozwiązania małoniemieckiego (kleideutsche Lösung), polegającego na zjednoczeniu Niemiec bez udziału Austrii, propozycja ta została jednak odrzucona. [Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].

:

[1863]

:

G. Kreysing

Place_of_issue:

Leipzig

:

druk okolicznościowy

:

image/x.djvu

:

DŻS 15 a/1 - nr 22

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)