Object structure
:

Deutsche Forschung. Aus der Arbeit der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaf, 1933, H. 22.

:

Niemcy - nauka - 20 w. ; czasopisma naukowe niemieckie - 20 w. ; odkrycia naukowe - periodyki - 20 w. ; organizacje naukowe - 20 w.

:

Niemiecki kwartalnik – organ niemieckiej organizacji popierania nauki Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, powstałej w 1920 r., gdy wskutek inflacji i trudnej sytuacji gospodarczej niemiecka nauka była bardzo niedofinansowana i w związku z tym miała małe perspektywy rozwoju. Periodyk ukazywał się w latach 1928-1931 i 1933-1935, w sumie ukazały się dwadzieścia trzy numery (w zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajduje się osiemnaście numerów, H. 1-27). Każdy numer kwartalnika poświęcony był innej dziedzinie naukowej (nr 3/1928 – metaloznawstwo, nr 4/1928 – geofizyka i aerologia, nr 5/1928 – powiązania rasowe i wykopaliska, nr 6/1928 – niemiecki folklor, nr 8/1928 – badania na temat przemiany materii u roślin, nr 9/1929 – agronomia, nr 10/1928 – relacja niemieckich współuczestników wyprawy do Pamiru z 1928 r., nr 12/1930 – astronomia i fizyka, nr 13/1930 – podróżnictwo i wykopaliska archeologiczne, nr 14/1930 – badania na temat prądów w atmosferze, nr 15/1930 – metaloznawstwo, nr 17/1930 – nowe prądy naukowe za granicą, nr 19/1933 – propozycje do opracowywanego niemieckiego atlasu etnograficznego, nr 20/1933 – efekty i cele badań nad niemiecką prehistorią i czasami wczesnohistorycznymi, nr 21/1934 - badania na temat prądów w atmosferze, nr 22/1934 – metaloznawstwo, nr 23/1934 - badania na temat przemiany materii u roślin, nr 24/1934 – gospodarka leśna i leśnictwo, nr 25/1934 – niemieckie wykopaliska archeologiczne w Uruk, nr 26/1934 – badania nad hodowlą, nr 27/1934 – metodyczne i techniczne podstawy niemieckiego atlasu etnograficznego. W pozostałych numerach zamieszczano relacje z działalności Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft.

:

1933

:

Verlag der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft

Place_of_issue:

Berlin

:

czasopismo

:

image/x.djvu

:

010164

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: