Object structure

:

Mitteilunges des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung an seine Mitglieder, 1902/1903, No. 1.

:

archeologia ; czasopisma niemieckie - 20 w. ; Muzeum Starożytności - Niemcy - sprawozdania ; Nassau (Niemcy) - historia ; towarzystwa naukowe - Niemcy - 19 w.

:

Doniesienia na temat działalności towarzystwa o charakterze historyczno-starożytniczym – Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung. Towarzystwo powstało w 1812 r. w Wiesbaden, będąc tym samym jednym z najstarszych towarzystw o tym profilu w Niemczech. Towarzystwo badało historię księstwa Nassau (po 1866 prowincji Hessen-Nassau), prowadziło wykopaliska archeologiczne, a także – do 1902 – było organem odpowiedzialnym oficjalnie za opiekę nad zabytkami regionu i ich restaurację. Towarzystwo prowadziło także działalność edukacyjną, m. in. w formie wykładów i wycieczek. Druki z relacjami z działalności zawierają krótkie ogólne sprawozdanie roczne, sprawozdanie z zarządzania muzeum starożytności (towarzystwo założyło je w latach dwudziestych XIX w., a jego podwaliną była kolekcja Johanna Izaaka von Gerningk), przyczynki naukowe (w dziale „Miscellen”), bibliografię regionalną i wykaz członków. Biblioteka Elbląska posiada sprawozdania kwartalne towarzystwa za lata 1900-1903. Na wewnętrznej stronie okładki widnieje ex libris - znak własnościowy Leonharda Neubaura - wykładowcy w elbląskim Gimnazjum Realnym.

:

1902-04

:

Verlag von Rud. Bevhtold & Comp.

Place_of_issue:

Wiesbaden

:

czasopismo

:

application/pdf

:

012300

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)