Object structure
:

Ostland : Wochenschrift für die gesamte Ostmark, Jg. 13, 1932, Nr 14.

:

propaganda ; czasopisma niemieckie - 20 w. ; Republika Weimarska ; Niemiecki Związek Wschodni ; kultura - Niemcy - 20 w.

:

Tygodnik niemiecki, ukazujący się w okresie Republiki Weimarskiej. Przedmiotem zainteresowania periodyku były „wschodnie tereny” Niemiec po I wojnie światowej, czyli Pomorze, prowincja poznańsko-zachodniopruska, część Górnego Śląska i Prusy Wschodnie, a także obszary oddane Polsce i Czechosłowacji na mocy decyzji traktatu wersalskiego. Tygodnik był organem Niemieckiego Związku Wschodniego (Deutscher Ostbund) – organizacji utworzonej w 1919 r., której głównym celem było odzyskanie utraconych przez Niemcy terenów na Wschodzie. Czasopismo miało wspomagać te dążenia, między innymi poprzez podsycanie poczucia krzywdy w związku z utraconym terytorium, doniesienia o dyskryminowaniu przez Polskę mniejszości niemieckiej w granicach państwa polskiego oraz podtrzymywanie przekonania o odwiecznych i trwałych związkach historycznych i kulturowych terenów znajdujących się poza wschodnia granicą ówczesnego państwa niemieckiego z niemieckością. Tygodnik bogato ilustrowany. Na końcu każdego numeru liczne reklamy oraz dodatki (m.in. Archiwum Wschodnie Muzeum Ojczyźnianego) Ost-Archiv und Heimatmuseum ; Ostland-Kultur ; Die ostmärkische Frau ; Der junge Ostmärker.

:

1932-04-01

:

Deutscher Ostbund

Place_of_issue:

Berlin

:

czasopismo

:

application/pdf

:

012453

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: