Object structure

:

Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins, 1932, H. 1-70 ( Register)

:

Zachodniopruskie Stowarzyszenie Historyczne ; czasopisma naukowe

:

Periodyk o charakterze naukowym, wydawany przez Zachodniopruskie Stowarzyszenie Historyczne (Westpreußischer Geschichtsverein). Pierwszy numer ukazał się w 1880 r, ostatni -w 1941. W początkach swojego istnienia czasopismo służyło głównie zapotrzebowaniom historii lokalnej i regionalnej. Około połowy publikowanych tekstów związanych było z historią Gdańska lub jego okolic. W ciągu sześćdziesięciu lat istnienia czasopisma ukazało się w nim 12 przyczynków, dotyczących historii Elbląga, spośród których do dnia dzisiejszego dużą wartość poznawczą ma artykuł M. Töppen’a, dotyczący elbląskich kronikarzy i historyków, opublikowany w zeszycie XXXII z 1892 r. Większość prac zamieszczonych na łamach ZWG dotyczyła czasów przynależności Gdańska do Rzeczypospolitej. „Zeitschrift...” był też raczej, zwłaszcza w pierwszych dziesięcioleciach swego funkcjonowania, periodykiem obiektywnym, aspirującym do roli poważnego, rzetelnego czasopisma naukowego. Upolitycznienie periodyku i nasycanie go treściami propagandowymi dało się zauważyć dopiero od czasów traktatu wersalskiego i z oczywistych względów przybrało na sile po „Machtübernahme”.

:

1932

:

Kommissionsverlag Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H. (Paul Rosenberg)

:

czasopismo

:

application/pdf

:

10490

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)