Object structure
:

De propietatibus rerum

:

Anglicus, Bartholomeus

:

Anglicus, Bartholomeus (ok. 1203-1272) ; Koberger, Anton (1440/1445-1513) ; filozofia ; religia ; encyklopedie ; teksty łacińskie - 15 w.

:

Bartłomiej Anglik (Bartholomeus Anglicus) (ok. 1203-1272) - angielski profesor teologii na uniwersytecie w Paryżu, franciszkanin, prekursor publikacji encyklopedycznych. W 1240 roku wydał dzieło encyklopedyczne „De proprietatibus rerum” ("O właściwościach rzeczy") obejmujące zagadnienia z zakresu szeregu nauk: teologii, filozofii, medycyny, astronomii, chronologii, zoologii, botaniki, geografii i mineralogii. Dzieło podzielone na 19 rozdziałów porusza tematy ludzkiego umysłu, duszy, fizjologii, etapów życia: O Bogu, O aniołach i demonach, O duszy, O żywiołach, O ludzkim dziele, O stanach ludzkich, O chorobach, O Czasie, O zwierzętach etc. Oryginalna praca łacińska została przetłumaczona na wiele języków, w tym hiszpański, francuski, angielski. Tekst wydany w Norymberdze przez złotnika, później drukarza i księgarza Antona Kobergera. Tekst dwuszpaltowy. Ozdobny inicjał na początku druku, czerwone i niebieskie inicjały w tekście. Za k. tyt. indeks nazwisk, dalej indeks tytułowy każdej z 19 ksiąg. Adnotacje Anglika dają dobry obraz jak szeroka i różnorodna była ilość materiałów dostępnych dla ówczesnych, średniowiecznych uczonych, cytował w swojej pracy wcześniejsze prace naturalistów i znawców medycyny: Greckich, Arabskich i Żydowskich. Powoływał się również na Arystotelesa, Hipokratesa, Pliniusza, Augustyna i wielu innych myślicieli minionych epok. W tekście rękopiśmienne marginalia. Na k. tyt. znak własnościowy Elbląskiego Gimnazjum. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Inc.III.42-Inc.III.43. Format 2°. Pieczątki: 1, 10, 11, 16. Dawne sygnatury: P.1, Ne3.q. Krawędzie przycięte; typ oprawy (materiał) - brązowa skóra (tłoczenia ślepe); okładziny – deski; niewielki stopień zainfekowania mikroorganizmami; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. Duże uszkodzenia grzbietu; resztki zapinek mosiężnych; brak zapinek (fragment skórzanego paska); brak kapitałek. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1492

:

Anthonius Koburger

Place_of_issue:

Nürnberg

:

inkunabuł

:

image/x.djvu

:

Inc.III.42

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: