Object structure
:

Constitutiones

:

Klemens V, papież

:

Klemens V (ok. 1260-1314), papież ; Klementyny ; konstytucje ; prawo kanoniczne ; dekretały ; druk teologiczny

:

Komentarz włoskiego prawnika i kanonisty Johannesa Andreae (ok.1270-1348) do zbioru ustaw kościelnych "Konstytucji" (zwane Klementyny), zbioru prawa kanonicznego papieża Klemensa V (1264-1314). Zasady działalności zakonu, zbiór dekretałów nieobjętych wcześniejszymi zbiorami, wzbogacone o uchwały soboru w Vienne z 1311/1312 r. Zwyczajem swoich poprzedników Klemens V zarządził sporządzenie na wzór Dekreałów Grzegorza IX zbioru norm prawa kanonicznego, które nie zdążył przesłać uniwersytetom w Bolonii i Paryżu. Po dokonaniu korekt, 25.10.1317 r. przekazał normy jego następca, papież Jan XXII. Inkunabuł wydany w Lyon przez Johannesa Siberusa. Tekst dwuszpaltowy. W druku zastosowano modus modernus (omawiany tekst pośrodku, dookoła komentarz). Wklejona ilustracja na początku druku z innej książki ("Pharao ejusque exercinis...”); k. 38 - rękopiśmienna rekonstrukcja tekstu. Przed tekstem głównym - spis rękopiśmienny. Za kolofonem- element dekoracyjny (finalik). Litery kolorowane czerwoną farbą. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Inc.IV.13-Inc.IV.14. Format 2°. Pieczątki: 10, 11, 16. Brak znacznej części przedniej okładziny. Obleczenie odklejone i mocno zubytkowane. Brak zapinek, brak kapitałek. Duże zacieki; okładzina oddzielona od bloku; deska pęknięta; znaczny stopień zainfekowania mikroorganizmami; ubytki spowodowane przez owady. Krawędzie barwione; typ oprawy (materiał) - brązowa skóra (tłoczenia ślepe); resztki skórzanych pasków; zachowane (oddzielone) dwie zapinki. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

[ok. 1490]

:

[Io. Siber]

Place_of_issue:

[Lyon]

:

inkunabuł

:

image/x.djvu

:

Inc.IV.14

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: