Object structure
:

De antiquitate Iudaica ; De bello Iudaico

:

Josephus Flavius

:

Josephus Flavius (ca.37-ca.100) ; Izrael - historia ; wojny żydowskie ; Rufin z Akwilei (ok. 350-410) ; Żydzi - historia ; antysemityzm

:

Dawne dzieje Izraela (znane również pod tytułem Starożytności żydowskie) oraz wojny żydowskie autorstwa Józefa Flawiusza (ok.37-ok.100) [właśc. Josef Ben Matatia]. Przydomek "Flavius" nadał mu jako wyzwoleńcowi jego patron, cesarz Wespazjan, który należał do gens Flavia, obdarzając go obywatelstwem rzymskim. Żydowski historyk, kapłan jerozolimski, poświęcił się całkowicie pracy literackiej. Historia Izraela obejmuje okres od stworzenia świata do wybuchu wojny z Rzymianami w I w. n.e., stanowiąc źródło wiedzy o życiu Żydów i historii w pierwszym wieku. Dzięki niemu otrzymaliśmy również opis trzech postaci: Jezusa z Nazaretu (dwie wzmianki w tekście), Jana Chrzciciela, a także Jakuba Apostoła. Autor pisał o Jezusie Chrystusie jako o mężu mądrym, wykonawcy cudownych dzieł, nauczycielu ludzi, który przyciągnął do siebie wielu Żydów i pogan. Teksty z greckiego na łacinę tłumaczył Ludovicus Cendrata oraz teolog, historyk Kościoła starożytnego Rufin z Akwilei (ok. 350-410) (łac. Tyrannius Rufinus). Dzieło składa się z dwóch tytułów: Iosephi Machaciae filii Hebraei genere sacerdotis ex Hierosolymis De bello Ivdaico (Liber I-VI)(K.1-181) oraz: Iosephi Machaciae Filii Hebraei Genere Sacerdotis Ex Hierosolymis De Antiquitate Iudaeorum Contra Appionem Grammaticum Alexandrinum (K.182-211). Drugi z utworów jest odpowiedzią do zaciekłego antysemity Apiona Gramatyka z Aleksandrii, który zarzucał Żydom m.in. mordy rytualne. Poglądom tym dał opór Józef Flawiusz w swoim traktacie "Przeciw Apionowi". W kolofonie oprócz krótkiego cytatu świętego Hieronima, widnieje wydawca oraz nazwisko przywódcy weneckiego Ioane Mocenigo. Inkunabuł drukowany na koszt Innocensa Ziletusa w Weronie, w oficynie Petrusa Maufera (jeden z pierwszych rzemieślników-drukarzy w Padwie, Weronie, Wenecji i Modenie). Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Inc.III.23-Inc.III.24. Format 2°. W tekście zapiski rękopiśmienne. Pieczątki: 1, 10, 11, 16. Dawne sygnatury: T.2. Inne znaki własnościowe: M. Andreas Vuelsimus (?) No.15 Ex libris Simonis Loytzii. Krawędzie przycięte - barwione (z tytułami dzieł); typ oprawy (materiał) - brązowa skóra (tłoczenia ślepe); okładziny - deski; (brak mosiężnych zapinek na skórzanych paskach oraz większości okuć i guzów); duże uszkodzenia grzbietu; niewielkie przedarcia, ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1480

:

Petrus Maufer

Place_of_issue:

Verona

:

inkunabuł

:

image/x.djvu

:

Inc.III.24

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: