Object structure
:

De imperio Cn. Pompei oratio

:

Cicero, Marcus Tullius

:

Cycero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.) ; mowy oratorskie ; Pompejusz Wielki (106 p.n.e.-48 p.n.e.)

:

Marek Tulliusz Cyceron (106 p.n.e.- 43 p.n.e.) - wybitny rzymski mówca, mąż stanu i filozof, popularyzator filozofii greckiej. Jego ogromny dorobek literacki stanowią dzieła retoryczne, dzieła filozoficzne, listy oraz mowy. Przywiązywał ogromną wagę do swej działalności politycznej, jednak sławę u potomnych zdobył nie jako polityk, lecz jako mówca i filozof. „De imperio Cn. Pompei oratio” (Mowa w sprawie naczelnego dowództwa Gnejusza Pompejusza) - to pierwsza polityczna mowa Cycerona. Wygłosił ją w 66 p.n.e., popierając wniosek Gajusza Maniliusza, który radził powierzyć Pompejuszowi naczelne dowództwo w wojnie z królem Pontu Mitrydatesem. Pompejusz znajdował się wtedy u szczytu sławy. Cyceron widział w nim męża zaufania stronnictwa ludowego i podporę rzeczpospolitej. Jego mowa odznacza się piękną formą, a w swej treści zbliża się do mów pochwalnych. Inkunabuł wydany w Lipsku przez Konrada Kachelofena. W tekście liczne zapiski rękopiśmienne. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Inc.III.111-Inc.III.113. Format 2°. Pieczątki: 10, 11, 16. Dawne sygnatury: A.A.I (A.A.1?). Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - biała skóra; oprawa mnisza (tłoczenia ślepe); niewielkie ubytki spowodowane przez owady; resztki zapinek mosiężnych oraz skórzanych pasków (zapinki zamontowane odwrotnie - zaczepy na tylnej okładzinie). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

[ca 1497-1498]

:

[Conr. Kachelofen]

Place_of_issue:

[Leipzig]

:

inkunabuł

:

image/x.djvu

:

Inc.III.113

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: