:

Legenda aurea

:

Voragine, Jakub

:

Voragine, Iacobus de (ca 1230-1298) ; żywoty świętych ; hagiografia ; teksty łacińskie - 15 w. ; legendy

:

Złota legenda spisana w latach 1260-1270 na którą złożyło się 180 żywotów zestawionych w porządku kalendarza kościelnego. Jeden z najpopularniejszych średniowiecznych zbiorów żywotów świętych, legend hagiograficznych i opowiadań apokryficznych. Utwory takie często nazywane vitae (vita-żywot) którym nadawano strukturę biograficzną (ich przedmiotem było całe życie świętego od narodzin do śmierci, m.in. życie św. Jana Jałmużnika, biskupa z Aleksandrii - nieustraszonego obrońcy wiary katolickiej, który wszystkie dochody przeznaczał na ubogich, a w ikonografii przedstawiany w stroju biskupa z jałmużniczką i z pastorałem). Autorem zbioru jest włoski dominikanin, kaznodzieja, a następnie arcybiskup Genui Jakub de Voragine (Jacopo da Varazze, 1228-1298) (nosił przydomek De Voragine od miejscowości Varazze niedaleko Genui). U schyłku średniowiecza, a i później, dzieło to cieszyło się ogromną popularnością. Tekst z defektami (ubytki w tekście). Tekst dwuszpaltowy. Na końcu druku rękopiśmienny tekst o życiu Brunona - "De Brunone auctore Carthusiana familiae [...] Franciscus Putens in vita Brunonis". Format druku 2°. Dawne sygnatury: R.5. Pieczątki: 1, 10, 11. Krawędzie przycięte. Typ oprawy (materiał) - pomarańczowy pergamin (oprawa z japem); okładziny - tektura; duże zniszczenia mikrobiologiczne okładzin; znaczny stopień zainfekowania mikroorganizmami; niewielkie ubytki spowodowane przez owady; brak wszystkich wiązań skórzanych; wykruszenia warstwy barwnej pergaminu. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1479

:

Johannem Koelhoff de Lubeck

Place_of_issue:

Coloniae

:

inkunabuł

:

image/x.djvu

:

Inc.III.2

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: