Object structure

:

Disputatio difficiliores in materia transactionum quaestiones continen...

:

Fomann, Ortolph ; Richter, Lucas

:

Steinmann, Tobias (1556-1631) ; prawo cywilne ; prawo rzymskie - recepcja ; ugoda sądowa ; debata prawna - 16 w. ; akceptylacja ; ułaskawienie

:

Pismo zapowiada dyskusję z zakresu prawa cywilnego. Dotyczy ona ugód sądowych, za pomocą których można było rozstrzygać wątpliwe sprawy czy niedokończone spory. Początek dysputy udziela odpowiedzi na pytanie, kto może zdecydować się na zawarcie ugody. Rozważa się tu m.in. możliwość udzielenia ze strony dziecka, będącego pod opieką kuratora. Jeśli sprawa dotyczyła długu, do ugody mogło dojść poprzez tzw. akceptylację (łac. acceptilatio od accipere - brać, otrzymać). Polegała ona na zwolnieniu dłużnika z konieczności spłaty długu, co dokonywało się w momencie, gdy wierzyciel, słownie lub na piśmie, oświadczał, że otrzymał należną mu zapłatę. Czynność akceptylacji bierze swój początek w prawie rzymskim, co opisał w swoich Institutiones żyjący w II w. n. e. rzymski jurysta Gajusz. Możliwość ugody miała miejsce również w sprawach dotyczących przestępstw, kiedy to, w zależności od rodzaju sprawy, różnorodne okoliczności dawały szansę na ułaskawienie. Ugoda była stanowiona przede wszystkim przez prawo, które, aby skazany otrzymał ułaskawienie, mogło być w wyjątkowych sytuacjach ominięte dzięki tzw. ope exceptionis, czyli "na mocy wyjątku". W takich wypadku argumenty działające na korzyść skazanego, mogły doprowadzić do jego ułaskawienia. Dysputa miała miejsce 18 czerwca 1597 r.. Przewodniczący dyskusji - Ortolphus Fomannus. W tekście dedykacja Lucasa Richtera skierowana do Otto von Hack'a. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1597

:

typis Tobiae Steinmanni

Place_of_issue:

Ienae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1324

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)