Object structure

:

Disputatio XXX: De interdictis, quam...

:

Goldbeck, Andreas ; Gobbius, Joachim ; Agricola, Rupert

:

Gobbius, Joachim (1571-1612) ; Agricola, Rupertus (1575-?) ; Eichorn, Andreas (1553-1615) ; debata prawna - 16 w. ; prawo cywilne ; prawo własności ; Akademia we Frankfurcie nad Odrą

:

Trzydziesta dysputa akademicka dotycząca interdyktów, która odbyła się na Wydziale Prawa Akademii we Frankfurcie nad Odrą w 1597 roku. Swoich tez (w trybie indywidualnym) bronił pod kierunkiem doktora prawa Joachima Gobbiusa Rupertus Agricola z Nürnberga. Rozprawę poprzedza dedykacja, której adresatami są protektorzy: krewny respondenta – Cunradus Petzen i Michael Halmberger z Nürnberga. Po krótkim podsumowaniu poprzednich wywodów autor przechodzi do zagadnień związanych z konfliktami wokół własności przydzielanych na mocy interdyktu. Powołując się na konkretne zapisy prawne, Agricola w 30 tezach omawia czynności związane ze zwrotem własności oraz wspomina o sytuacjach, gdy do takiego zwrotu nie dochodzi (na korzyść państwa). W tym miejscu wylicza, co może być przedmiotem interdyktu, zwłaszcza tego służącego dobru publicznemu, ale w dalszej części zwraca również uwagę na interdykty o charakterze prywatnym w prawie cywilnym. Ostatnia część dysputy poświęcona jest z kolei szczegółowym zagadnieniom związanym z zarządzaniem własnością przydzieloną na prawie interdyktu. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1597

:

excudebat Andreas Eichorn

Place_of_issue:

[Francofurti]

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1318

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)