Object structure

:

De iniuriis et quasi delictis, quam [...] Ioachimi Gobbii...

:

Gobbius, Joachim ; Hahn, Sebastianus

:

debata prawna - 16 w. ; Hahn, Echardus (?-1604) ; Gobbius, Joachim (1571-1612) ; Akademia we Frankfurcie nad Odrą ; wykroczenia prawne

:

Kontynuacja dysputy akademickiej dotyczącej przestępstw i wykroczeń prawnych, która odbyła się na Wydziale Prawa Akademii we Frankfurcie nad Odrą w 1597 roku. Pod kierunkiem profesora prawa Joachima Gobbiusa bronił swoich tez Sebastian Hahn – szlachcic z Mecklenburga. Rozprawę poprzedza dedykacja, którą autor adresuje do swojego ojca – Echarda Hahna, dziedzica z Arnsbergu i Soltzow. Na dysputę składa się 27 tez, którym towarzyszy komentarz w postaci przypisów do konkretnych zapisów prawnych. Po krótkim przypomnieniu poprzedniej rozprawy, w której Hahn objaśniał, czym jest wykroczenia (delicta), tym razem porusza temat osób, które dopuszczają się przestępstw, ich ofiar oraz różnych form przemocy (fizycznych i werbalnych). Szczególną uwagę zwraca na wykroczenia, do których dochodzi w rodzinie oraz przemocy werbalnej (pisanej i niepisanej), a także sytuacji, gdy nie istnieje możliwość wymierzenia sprawiedliwości przestępcy (np. śmierć winnego). W podsumowaniu Hahn odwołuje się do zagadnienia karalności przestępstw, sprawiedliwych wyroków i wysokości kar (pytanie o karę śmierci) oraz różnicy między terminami dicere mentiri i dicere mendacium. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1597

:

typis Eichornianis

Place_of_issue:

Francofurti ad Oderam

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1317

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)