Object structure

:

De curatoribus satisdat tut vel curat...

:

Closius, Fridericus

:

Closius, Fridericus (?-1618) ; Loeben, Melchior von (1541-?) ; prawo rzymskie ; prawo cywilne - 16 w. ; kuratela ; Kodeks Justyniana

:

Podstawą i inspiracją do dyskusji są ogłoszone w 533 r. przez cesarza Justyniana I Wielkiego Digesta Iustiniani, będące obok Codex Iustiniani i Institutiones Iustiniani jedną z części kompilacji prawa rzymskiego stworzonej na polecenie tegoż władcy. Dysputa miała miejsce w 1595 r. i skupia się na prawie cywilnym, a jej tematem są urzędy kuratorów i opiekunów majątkowych. Na początku mowa jest o znaczeniu i zadaniu kurateli, a następnie o dwóch sposobach wyboru kuratorów i opiekunów, którzy są przydzielani według spisanego prawa, bądź według decyzji urzędu zwierzchniego. Dalsza część pisma ukazuje spoczywające na nich zadania, a także okoliczności, które mogą ich zwolnić z odpowiedzialności za kierowanie majątkiem swego podopiecznego. Podkreślona jest również możliwość ukarania kuratorów i opiekunów, którzy w jakikolwiek sposób nadużyli swej władzy lub zaniedbali swoich obowiązków. Dodatkiem do tekstu jest dedykacja w formie dwóch krótkich utworów poetyckich skierowana do Melchiora, zachęcająca go do szanowania i zachowywania prawa, jako najcenniejszego oręża. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1595

:

typis Voltzianis

Place_of_issue:

Francofurti

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1313

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)