Object structure
:

De judiciis, quas deo auspice ac duce...

:

Willenberger, Joachim

:

Willenberger, Johann (1571-1613) ; Schneider, Andreas (1562-1617) ; Wesenbeck, Mattheus (1531-1586) ; prawo rzymskie - recepcja ; prawo cywilne - 16 w. ; Uniwersytet w Wiedniu - 16 w. ; sądownictwo - 16 w.

:

Druk zawiera zapis tez przedstawionych przez Ślązaka Johanna Willenbergera na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1592 roku. Na drugiej stronie znajduje się dedykacja dla Adama Kesseliusa, kanonika i uczonego aktywnego we Wrocławiu i Nysie Kłodzkiej, dobrodzieja Willenberga. Tezy zawierają przedstawienie i omówienie status questionis prawa sądowego i procesowego w oparciu o prawo rzymskie i opracowania nowożytnych jurystów. Autor dokonuje podstawowych rozróżnień na sprawę i powodów, na sprawy cywilne i kryminalne, definiuje sąd i spór, omawia trzy etapy rzymskiego postępowania procesowego czyli zawiązanie (contestatio) sporu, postępowanie dowodowe (probatio) oraz wyrok (sententia). Następnie autor informuje o niemożliwości przenoszenia spraw, o osobach koniecznych w procesie tj. sędziego oraz oskarżyciela i oskarżonego i rozstrzyga, kto może być sędzią. W ostatniej części Willenberg określa porządek procesu i powinności i możliwości oskarżyciela oraz oskarżonego. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1592

:

apud Leonhardum Formicam

Place_of_issue:

Viennae Austriae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1304

:

lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: