Object structure
:

Verae et Sanae Confessionis de Præsentia corporis Christi in Coena Domini

:

Heshusen, Tilemann

:

Heshusen, Tilemann (1527-1588) ; Kalwin, Jan (1509-1564) ; Beza, Teodor (1519-1605) ; Boquin, Pierre (1518-1582) ; polemika religijna - 16 w. ; Eucharystia ; Pismo Święte ; teologia protestancka ; konsubstancjacja ; kalwinizm ; luteranizm ; druk teologiczny - 16 w.

:

Polemika teologiczna dotycząca religijnych kontrowersji wokół tematu prawdziwej obecności (substancjonalnej) ciała Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Jej autor, teolog luterański i uczeń Filipa Melanchtona, omawia kolejno w jego opinii nieprawdziwe i niejasne twierdzenia doktryny kalwińskiej reprezentowanej przez Jana Kalwina, Pierre'a Boquina, Teodora Bezę i Wilhelma Cleinwitza. W długim wstępie Tilemann zarysowuje przedmiot dyskusji, przywołując wcześniejsze dyskusje religijne na ten temat, które miały miejsce od początku istnienia kościoła (zwłaszcza opnie ojców kościoła) oraz pokrótce przedstawia swoich adwersarzy i streszcza treść dzieła. Polemice z ich tezami poświęcone są kolejne części pisma. Dyskusję rozpoczyna od przypomnienia argumentów teologicznych przemawiających za substancjonalną obecnością Chrystusa w sakramencie Eucharystii – głównie w oparciu o fragmenty z Pisma Świętego. Następnie w ich świetle podejmuje polemikę z poszczególnymi osobami na temat kalwińskiej doktryny, w myśl której obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii ma jedynie charakter symboliczny. W zakończeniu przywołuje niejasne argumenty strony przeciwnej oraz te twierdzenia, które wprost uważa za kłamstwa. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.677-Pol.6.II.691. Format bibliograficzny: 4. Na licu starodruku: superekslibris: Abrahamus Sbasinus. Inne znaki własnościowe: No.156 Ex lib. Simon Loiss. Krawędzie przycięte - barwione. Typ oprawy (materiał) - pergamin (oprawa z japem). Obleczenie – koloru pomarańczowego. Wiązania - skórzane (brak wszystkich wiązań). Niewielkie deformacje; blok - niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1562

:

ex officina typographica Wolffgangi Kirchner

Place_of_issue:

Magdeburgae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.677

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: