Object structure

:

Introductio in universum ius feudale, disputationibus septem...

:

Barchmann, Nicolaus

:

Barchmann, Nikolaus (1565-1596?) ; Baudouin, François (1520-1573) ; Gerstmann, Sebastian (1542-1601) ; prawo cywilne ; prawo rzymskie - recepcja ; Borcholten, Johann (1535-1593) ; Gail, Andreas (1526-1587) ; Hotman, François (1524-1590) ; poezja łacińska - 16 w. ; Uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą ; druk okolicznościowy - 16 w. ; Eichorn, Andreas (1553-1615)

:

Druk zawiera zapis siedmiu dysput prawniczych przeprowadzonych w Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą pod przewodnictwem Nikolausa Barchmanna, zebranych w jedną księgę jako „Wstęp do prawa lennego”. W każdej z dysput inny student bądź wykładowca pełnił rolę respondenta. Na stronach od drugiej do jedenastej znajduje się pochwalna dedykacja od Barchmanna dla urzędników z dworu księcia Lüneburga, Ernesta II, z dworu biskupa Halberstadt, oraz z dworu Maurycego Uczonego, landgrafa Hesji-Kassel. Następnych pięć stron wypełniają okolicznościowe utwory poetyckie dedykowane Barchmannowi przez uczonych frankfurckich, m. in. Kaleba Trygophorusa i Matheusa Rudingera. Wszystkie dysputy zawierają stosunkowo mało tez, które opatrzone są bardzo obszernymi komentarzami zawierającymi liczne odwołania do literatury prawniczej, zarówno starożytnej jak i nowożytnej. Pierwsza dysputa składa się z siedmiu tez, w których definiowane jest lenno i zakończenia poświęconego definicji dominium, a więc pełnego władztwa nad jakąś rzeczą. Druga dysputa, w siedmiu tezach, dokonuje kilku podziałów, np. podziału na lenno właściwe i niewłaściwe, a następnie analizy rodzajów lenna niewłaściwego. Dokonuje też podziału na lenno przechodzące na mocy prawa krwi i na mocy prawa spadkowego oraz na lenno nowe i stare. Trzecia dysputa w czterech tezach mówi o osobach mogących nadawać i otrzymywać lenno. Czwarta dysputa w trzynastu tezach dotyczy sposobów uzyskiwania lenna. W piątej dyspucie mowa o zobowiązaniach wasala i uprawnieniach pana powstałych w wyniku otrzymania lenna. Szósta dysputa dotyczy warunków i okoliczności ustania stosunku lennego. Tematem ostatniej dysputy są spory prawne powstałe między stronami związanymi lennem. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/przedarcia/ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1596

:

typis Andreae Einchorn

Place_of_issue:

[Francofurti]

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1286

:

lat ; ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)