Object structure
:

Deo opt. max. auxiliante authoritate et consensu...

:

Kholer, Elias

:

prawo spadkowe - 16 w. ; debata prawna - 16 w. ; Wydział Prawa Archigimnazjum w Wiedniu ; majątek - prawo - 16 w.

:

Pismo w zwięzły sposób omawia najtrudniejsze, prawnicze zagadnienia dotyczące spadków będących przedmiotem zapisu uniwersalnego. Kholer, odnosząc się do szczegółowych zapisów prawnych, począwszy od rzymskich dwunastu tablic, omawia kwestie związane z przenoszeniem (transitio) majątku (pierwsze 29 punktów) i prawnymi regulacjami, jakie obowiązują w poszczególnych, zwłaszcza tych skomplikowanych przypadkach podziału spadku między członkami rodziny. W drugiej części rozprawy autor koncentruje się na omówieniu zagadnień związanych z powszechnością fideikomisu, czyli zapisu opierającego się na nieformalnej prośbie skierowanej przez spadkobiercę do osoby zapisem obciążonej, aby udzieliła osobie trzeciej korzyści majątkowej. Podobnie jak w pierwszej części, swoje tezy potwierdza, powołując się na konkretne miejsca w źródłach. W zakończeniu pisma formułuje wnioski i jeden zasadniczy problem dotyczący fideikomisu i przenoszenia majątku na osobę trzecią. Temat ten miał być publicznie dyskutowany przez autora z gronem profesorskim na Wydziale Prawa Archigimnazjum w Wiedniu 1 kwietnia 1593 roku. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1593

:

apud Leonhardum Formicam

Place_of_issue:

Viennae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1306

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: