Object structure

:

Axiomata iuris controversi De Obligationibus, quae quasi ex contracta nascundus et de modis, quibus obligationes tolluntur...

:

Röber, Elias ; Jonas, Caspar

:

Eichorn, Andreas (1553-1615) ; Rudingerus, Matthäus (1593-1597) ; Reuber, Elias (-1599) ; zobowiązania finansowe - 16 w. ; debata prawna - 16 w. ; umowy - prawo - 16 w. ; wiersze łacińskie - 16 w. ; Akademia we Frankfurcie nad Odrą

:

Dysputa uniwersytecka na temat kontrowersji prawnych odnoszących się do powinności wynikających z zawarcia umowy i różnych sposobów ich anulowania. Właśnie to zagadnienie na forum Akademii we Frankfurcie nad Odrą omawiał student prawa Caspar Jonas pod kierunkiem profesora Eliasa Robera. Rozprawę poprzedza dedykacja adresowana do protektora – prawnika z Gubina, Abrahama Gasta. W dziesięciu tezach Jonas prezentuje przykładowe błędy, jakie mogą pojawić się w związku z zawieraniem umów oraz możliwości prawnego anulowania powstałych w ten sposób zobowiązań, zwłaszcza gdy błędy powstały z przyczyn niezawinionych lub niewiedzy jednej ze stron i wiążą się z zobowiązaniami finansowymi. Autor udzielając wyjaśnień, przywołuje szczegółowo zapisy prawne i sam formułuje pytania. W podsumowaniu z kolei porusza również zagadnienie rekompensaty i jej formy. Do pisma dołączony jest gratulacyjny wiersz elegijny autorstwa profesora Matthäusa Rudingera zawierający szczere życzenia, ale i pochwałę zdolnego studenta. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/przedarcia/ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1594

:

typis Sciurianis

Place_of_issue:

Francofurti

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1309

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)