Object structure

:

De testamentis, quam [...] Andreas Scheps...

:

Scheps, Andreas ; Regius, Valentin

:

prawo - 16 w. ; debata prawna - 16 w. ; testamenty - dziedziczenie ; Akademia we Frankfurcie nad Odrą

:

Pismo odnosi się do trzynastej dysputy, która miała miejsce na Akademii w Wittenberdze i dotyczyła zapisów testamentowych w świetle przepisów prawnych. Na forum wypowiadał się Andreas Scheps, któremu w piśmie udzielił odpowiedzi Valentin Regius reprezentujący Akademię we Frankfurcie nad Odrą. Część właściwą pisma poprzedza dedykacja Regiusa, w której dziękuje on swoim protektorom (senatorom z Frankfurtu), mecenasom i ojcu. Z niej dowiadujemy się również, że są to jego młodzieńcze prace (iuvenilia). Pismo jest zbiorem 26 tez, w których autor na początku wyjaśnia, czym jest dziedziczenie w świetle przepisów prawa i czynności prawnych oraz wskazuje na jego różne rodzaje. Po tym objaśnieniu przechodzi bezpośrednio do zagadnień związanych z zapisami testamentowymi (definicja, typy, czynności prawne, przeszkody prawne), odnosząc się do konkretnych zapisów w prawie. W podsumowaniu formułuje z kolei pytania dotyczące możliwości częściowego lub całościowego unieważnienia testamentu i precyzyjności formuł stosowanych w niektórych zapisach. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1595

:

s.n.

Place_of_issue:

S.l.

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1325

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)