Object structure

:

De locatione et conductione, itemque...

:

Rudinger, Matthäus

:

Eichorn, Andreas (1553-1615) ; Rudinger, Mathaeus (1572-1634) ; prawo - 16 w. ; dzierżawa wieczysta ; dzierżawa - prawo - 16 w. ; debata prawna - 16 w.

:

Dysputa akademicka dotycząca prawa dzierżawy i najmu. W związku z tym tematem na forum Akademii we Frankfurcie nad Odrą odpowiedzi udzielał przed profesorami w 1596 roku student prawa Adam Atschammer, którego opiekunem naukowym był notariusz publiczny i poeta laureatus – Mattheus Rudinger. Część właściwą rozprawy poprzedza dziękczynna dedykacja adresowana do protektorów i najbliższej rodziny autora. W rozprawie składającej się z 24 tez Atschammer, przywołując odpowiednie zapisy, wyjaśnia czym jest z definicji prawnej dzierżawa i najem, kto może zawrzeć umowę i jakie są jej podstawowe warunki (np. okres trwania, płatności). Autor zwraca również uwagę na sposób formułowania umowy, zwłaszcza te punktu dotyczące zobowiązań obu stron oraz warunków zakończenia najmu i dzierżawy. W drugiej części rozprawy Atschammer porusza z kolei temat dzierżawy wieczystej i jej dwóch podstawowych odmian (cywilnej i kościelnej). Do pisma dołączono również dwa wiersze gratulacyjne – od profesora Johanna Schoffera i kolegi-rodaka Wolframa Haugwitza. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1594

:

typis Sciurinis

Place_of_issue:

Francofurti

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1296

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)