Object structure

:

Theses ex [...] quas praeside Iohanne Zangero...

:

Zangerus, Johann ; Köppel, Leonhard

:

Zanger, Johann (1557-1607) ; Uniwersytet w Wittenberdze - 16 w. ; debata prawna - 16 w. ; prawo kanoniczne ; Köppel, Leonhard (1570-1637)

:

Druk zawiera zapis tez przedstawionych w trakcie obrony doktoratu z zakresu obojga praw przez pochodzącego z Norymbergi Leonharda Coppeliusa z dnia 17 grudnia 25. sierpnia 1595/6 roku na Uniwersytecie w Wittenberdze pod przewodnictwem profesora tamtejszego wydziału prawa Johanna Zangera. Opublikowane 32 tezy dotyczą natury sporu sądowego i w dużej mierze są one komentarzem do prac z zakresu prawa kanonicznego będących dziełem papieża Grzegorza IX (zm. w 1241 roku). Coppelius tłumaczy więc elementarne kwestie, takie jak: w jaki sposób należy wnosić sprawę do sądu, jakie warunki muszą zostać spełnione przez oskarżyciela i oskarżonego, żeby do niej doszło, w jakim celu i jak należy powoływać świadków, czy i kiedy powinno się upubliczniać ich zeznania, jak przeciwdziałać przedłużaniu się sporu. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1596

:

excusae typis Simonis Gronenbergii

Place_of_issue:

Witebergae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1323

:

lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)