Object structure

:

Disputatio IIX. De rerum duisione ex [...] praeside Hermano Grassovio...

:

Grassovius, Hermann ; Piterich, Georgius

:

Eichorn, Andreas (1553-1615) ; debata prawna - 16 w. ; prawo rzymskie - recepcja ; Uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą

:

Druk zawiera tezy dysputy prawniczej, która odbyła się w listopadzie 1587 roku na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Przewodniczącym był profesor prawa tej uczelni, Hermann Grassovius, a respondentem student, pochodzący z Berlina Georg Piterich. Na drugiej stronie znajduje się dedykacja od przewodniczącego dyspucie Grassoviusa dla Matthiasa Chemnitz, doktora praw, urzędnika brandenburskiego. Tezy tego druku stanowią kontynuację pierwszych piętnastu, omówionych w czasie poprzedniej, listopadowej dysputy i dotyczą bardzo ogólnej kwestii mianowicie prawa rzeczowego czyli rodzajów władztwa nad rzeczami. Podstawowy podział, znany z prawa rzymskiego, przydziela jedne rzeczy prawu boskiemu a inne ludzkiemu. Następnie autor omawia rzeczy podległe prawu boskiemu, wydzielając tu rzeczy święte, rzeczy otoczone czcią religijną oraz rzeczy uświęcone. Ostatnia część poświęcona zostaje zdefiniowaniu i omówieniu rzeczy podległych prawu ludzkiemu, tj. rzeczy wspólnych, takich jak powietrze czy morze, rzeczy publicznych, takich jak brzeg, port albo rzeka oraz na rzeczy posiadane przez ogół ludzi i przez jednostki. Druk zamyka sześć kwestii do omówienia przez respondenta w trakcie dysputy po przedstawieniu tez. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1587

:

[typis Andreas Eichorn]

Place_of_issue:

[Francofurti]

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1303

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)