Object structure

:

Disputatio XIX: De obligationibus, quae ex quasi contractibus...

:

Rudinger, Matthäus

:

Rudinger, Mathaeus (1572-1634) ; prawo - 16 w. ; Uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą ; testamenty - dziedziczenie ; postępowanie spadkowe ; debata prawna - 16 w.

:

Druk zawiera tezy dysputy prawniczej, która odbyła się 21 sierpnia 1596 roku na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą i wpisuje się ona w cykl tematycznie powiązanych debat pod przewodnictwem Matheusa Rudingera ze Wschowej. Przewodniczący zostaje w tym druku określony także jako posiadacz zaszczytnego tytułu poety laureat. Jest ona określona jako dysputa XIX i tak jak poprzednie dotyczy kwestii prawnych związanych z kwestiami majątkowymi. Respondentem w tej dyspucie był Wolfram von Rothkirch, ze Śląska. Na drugiej stronie znajduje się dedykacja od respondenta dla dwóch cystersów: ojca Mikołaja, opata klasztoru w Henrykowie oraz ojca Antoniego, opata klasztoru w Kamieńcu Ząbkowickim. Podobnie jak poprzednie rozprawy, tak i ta zawiera krótkie tezy poparte wieloma odwołaniami do literatury prawniczej, podstawą argumentacji jest jednak prawo rzymskie, a tu przede wszystkim Digesta Justyniana. Autor przedstawia zarys stanu prawnego kwestii związanych ze zobowiązaniami powstałymi w wyniku zawarcia tzw. jakby kontraktów oraz sposobami ich rozwiązywania. W pracy autor używa szerokiej definicji quasi kontraktu, uznając zań także actio tutelae – zobowiązania z powodu opieki prawnej, communio – zobowiązania z powodu wspólnego posiadania majątku, actio hereditatis – zobowiązania spadkobiercy związane ze spadkiem. Na ostatnich dwóch stronach druku znajdują się dwa, napisane w dystychu elegijnym okolicznościowe wiersze pochwalno-pożegnalne dedykowane Wolfromowi von Rhotikirch. Autorem pierwszego jest Caleb Trygophorus, profesor logiki na Uniwersytecie we Frankfurcie, a drugiego Christopher Henickius, podpisany jako Ślązak z Nowego Targu. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1596

:

typis Sciurinis

Place_of_issue:

Francofurti

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1297

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)