Object structure

:

Axiomata de legitimationibus et ad. optionibus...

:

Rudinger, Matthäus

:

Rudinger, Mathaeus (1572-1634) ; Neander, Christoph (1566-1641) ; debata prawna - 16 w. ; prawa dziecka - 16 w. ; adopcja - prawo ; Akademia we Frankfurcie nad Odrą

:

Zbiór twierdzeń do trzeciej dysputy uniwersyteckiej dotyczącej legitimatio (nadawania praw dziecka małżeńskiego dzieciom z nieprawego łoża) oraz adopcji. Dyskusja odbyła się na Wydziale Prawa Akademii we Frankfurcie nad Odrą w 1595 roku. Na forum uczelni wystąpił i odpowiadał pod opieką profesora Matthäusa Rudingera początkujący prawnik Matthäus Pezelius. Pismo dedykowane jest legnickiemu pastorowi i wujkowi młodzieńca – Gregorowi Pezeliusowi, który był jego protektorem w czasie studiów. Zbiór składa się z 19 tez, w których autor, powołując się na konkretne zapisy prawne, definiuje, czym jest w świetle prawa legitymacja i adopcja. Porównuje też dawny i obecny system, według którego zachodzą czynności prawne w tych dwóch procesach oraz omawia szerzej zagadnienie legitymacji dzieci w związkach małżeńskich i konkubinacie. Zastanawia się nad sytuacjami kontrowersyjnymi, związanymi ze skomplikowaną sytuacją rodzinną i stawia konkretne pytania odnoszące się do interpretacji prawa w tych przypadkach. W podsumowaniu z kolei porusza temat równości praw dzieci naturalnych i przysposobionych. Po części właściwej pisma znajduje się krótki epigramat poświęcony osobie promotora, dedykowany autorowi przez Krzysztofa Neandera – kolegę ze studiów i późniejszego rektora Akademii. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1595

:

typis Voltzianis

Place_of_issue:

Francofurti

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1289

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)