Object structure

:

Disputatio IV. De legitimatione ex [...] praeside hermano Grassovio...

:

Grassovius, Hermann ; Pascha, Martin

:

Grassovius, Hermann (1584-1587) ; prawa dziecka - 16 w. ; adopcja - prawo ; władza ojcowska - 16 w. ; małżeństwo - prawo ; debata prawna - 16 w. ; Pascha, Martin (1565-1626) ; proces adopcyjny ; konkubinat ; Akademia we Frankfurcie nad Odrą

:

Pismo jest kontynuacją (czwarta część) dysputy akademickiej dotyczącej prawa adopcyjnego w świetle przepisów, w której głos zabiera początkujący jurysta i późniejszy burmistrz Berlina Martin Pascha, po kierunkiem profesora prawa z Akademii we Frankfurcie nad Odrą - Hermana Grassoviusa. Rozprawa składa się z trzydziestu tez i sześciu pytań, poprzedzonych krótkim wprowadzeniem do tematu, w którym podkreśla się duże znaczenie nadania praw dziecku w czynnościach adopcyjnych. Autor omawia poszczególne przypadki, np. te dotyczące potomstwa z nieślubnych związków, zapisów w testamencie odnoszących się do ojcostwa lub też ustnego zawiadomienia rady miejskiej w tej kwestii itd. Następnie omawia sam przebieg procesu adopcyjnego i jego prawne obostrzenia, w tym także zagadnienie formalnego uwolnienia dziecka spod władzy ojcowskiej. W zakończeniu pisma Pascha formułuje również pytania dotyczące między innymi praw dzieci przysposobionych i dzieci naturalnych oraz ich statusu społecznego, a także unieważnienia procesu adopcyjnego. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/przedarcia/ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1587

:

excudebat Andreas Eichorn

Place_of_issue:

Francofordie Marchionum

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1300

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)