Object structure
:

Charites sive gratiarum actio pro liberali ...

:

Schreckius, Valentinus

:

Schreck, Walenty (1528-1602) ; Rosenberg, Jerzy (1531-1592) ; Szkoła Mariacka w Gdańsku - 16 w. ; Gdańsk - szkolnictwo - 16 w. ; poezja łacińska - 16 w. ; heksametr ; epigramaty ; herb Gdańska

:

Zbiór utworów poetyckich ułożonych i przedstawionych z okazji uroczystego otwarcia siedziby Szkoły Mariackiej przy ul. Brotbänkengasse (Chlebnickiej) 2 w 1581 roku, wydany w styczniu 1582 roku. Wśród nich znajdują się epigramaty, dystychy oraz poematy pisane heksametrem autorstwa poety i nauczyciela Walentego Schrecka (1528-1602), który w 1567 roku został profesorem poezji Uniwersytetu w Królewcu, a od 1569 roku do śmierci w 1602 roku był rektorem Szkoły Mariackiej w Gdańsku. Na stronie drugiej znajduje się herb królewskiego miasta Gdańska, a na trzeciej epigramat jemu poświęcony. Następne dwie strony zawierają dedykacje dla urzędników gdańskich, w tym burgrabiego królewskiego Jerzego Rosenberga (1531-1592). Przez sześć stron ciągnie się wstęp prozą, w którym Schreck z retorycznym wyczuciem chwali rajców gdańskich jako wpisujących się w linię mądrych mężów stanu, którzy stawiali edukację młodzieży wśród najważniejszych zadań. Dopiero wówczas zaczyna się właściwe podziękowanie zamknięte w heksametr długi na trzydzieści stron. Autor zdradza sporą wiedzę dotyczącą antycznej historii i geografii, operuje też konwencjonalnymi toposami mitologicznymi, przeplatanymi odwołaniami do Boga chrześcijańskiego. Po tym poemacie umieszczono jeszcze, jako parerga, dystych i dwa epigramaty poświęcone szkole, oraz enkomion, czyli pochwałę wykształcenia oraz noty uzupełniające. W druku dedykacje: dla burgrabiego królewskiego, burmistrzów i rajców miejskich oraz urzędników szkolnych. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.392-Pol.6.II.6.II.426. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 5, 10, 11. Dawne sygnatury: N.2., N.2.Misc.2. Zewnętrzne oznaczenia: DT, TD. Typ oprawy (materiał) - biały pergamin; krawędzie przycięte - barwione; okładziny - tektura; zdobienia oprawy - tłoczenia złocone; okładka częściowo oddzielona od bloku; deformacje - niewielkie; niewielkie przedarcia/ubytki; znaczny stopień zainfekowania mikroorganizmami. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1582

:

excudebat Jacobus Rhodus

Place_of_issue:

Dantisci

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.400

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: