Object structure
:

In historiam iudicum populi Israel dilucidus et perspicuous commentarius

:

Chytraeus, David

:

Chytraeus, David (1530-1600) ; spory religijne - 16 w. ; druk teologiczny - 16 w. ; Biblia - komentarz ; egzegeza ; Księga Sędziów ; Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski

:

Pismo stanowi komentarz do Księgi Sędziów wydany w 1589 roku. Ruchy reformacyjne i kształtujące się w ich wyniku doktryny pociągały za sobą konieczność poszukiwania nowych interpretacji Biblii, o które spierali się teologowie. Niniejsze dzieło to komentarz egzegetyczny i krytyczny do Księgi Sędziów, poprzedzony rozpiską chronologiczną księgi. Teolog pochyla się nad fragmentami księgi szczególnie ważnymi z punktu widzenia doktryny, interpretując je w duchu luterańskim. Autorem jego jest Dawid Chytraeus, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Kochhafe, luterański teolog i historyk, wykładowca Uniwersytetu w Rostock. Jako wybitny teolog na prośbę cesarza Maksymiliana II organizował kościół luterański w Austrii, opracowując księgi liturgiczne oraz przepisy porządkowe. Jest między innymi współautorem formuły zgody – księgi wyznaniowej luteranizmu. Format bibliograficzny: 8. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: S.6. Typ oprawy (materiał) - jasna skóra; okładziny - deski; krawędzie - przycięte, barwione; zdobienia oprawy - tłoczenia ślepe; zapinek - brak. Pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów; niewielkie zacieki / zaplamienia . W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1589

:

ex officina typographica Joannis Speissi

Place_of_issue:

1589

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.183

:

lat ; grc ; heb

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: