Object structure
:

Theoria motuum coelestium referens doctrinam Copernici ad mobilitatem Solis eamque sequentes Hypotheses cum nova de motu ipsius terrae sententia et hypothesi

:

Leoninus, Albert

:

Arystoteles (384 p.n.e.- 322 p.n.e.) ; Leeuwen, Albert van (1543-1614) ; Kopernik, Mikołaj (1473-1543) ; astronomia ; teoria heliocentryczna ; kalendarz gregoriański ; spory naukowe - 16 w. ; rozprawa naukowa - 16 w. ; Pitagoras (572-497 p.n.e.) ; Papius, Andrea (ok. 1542-1581)

:

Jest to wydanie trzech pism Alberta van Leeuwena z 1583 roku. W pierwszym zabiera on głos w burzliwej dyskusji wywołanej publikacją teorii Kopernika, drugie jest krótką rozprawą na temat zasadności reformy kalendarza, dedykowaną papieżowi, ostatnie zawiera definicje i twierdzenia geometryczne. Albert van Leeuwen pochodził z Utrechtu. Studiował w Louvain i w Sienie, gdzie zajmowały go zarówno nauki humanistyczne, jak i astronomia. Jako katolik, zmuszony został do wyjazdu z kraju podczas nasilenia się konfliktów religijno-narodowościowych w XVI w. Pismo wydane w Kolonii, pochodzi z tego właśnie czasu. W swoim dziele astronomicznym van Leeuwen utrzymuje stanowisko geocentryczne, negując kopernikańskie tezy o obrocie Ziemi wokół własnej osi oraz o rocznym obrocie wokół słońca. Znajduje natomiast uzasadnienie dla istnienia ruchu precesyjnego. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.93-Pol.6.II.94. Format bibliograficzny: 8. Pieczątki: 1, 3, 10, 11, 18. Dawne sygnatury: Q.4, Um.103. Zewnętrzne oznaczenia: DT, NS (ślady). Typ oprawy (materiał) - biały pergamin; okładziny - tektura. Okładka częściowo oddzielona od bloku; niewielkie deformacje; średnie zacieki / zaplamienia; średni stopień zainfekowania mikroorganizmami ; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1583

:

apud Godefridum Kempensem

Place_of_issue:

Coloniae Agrippinae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.93

:

ger ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: