Object structure

:

Taschenbuch der neuesten Geschichte, 1830

:

czasopisma niemieckie - 19 w. ; kalendarz niemiecki - 19 w. ; Niemcy - historia - 19 w. ; Europa - historia - 19 w.

:

Publikacja periodyczna na temat „historii najnowszej”, opisuje wydarzenia polityczne na świecie w okresie przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XIX w., w Niemczech nazywanych „erą przedmarcową” (poprzedzał on wybuch w marcu 1848 rewolucji). Był to okres przemian i nowych prądów w Europie i na świecie, zarówno politycznych (narodziny liberalizmu i nacjonalizmu, powstania narodowe – m. in. listopadowe w Polsce), jak i gospodarczych (początki industrializacji) oraz artystycznych i literackich (nowe prądy – biedermeier i romantyzm). Autorzy koncentrują się na arenie europejskiej, z uwzględnieniem jednak wydarzeń na świecie, głównie w Ameryce Środkowej i Południowej, która walczyła z jarzmem kolonializmu i Stanach Zjednoczonych, gdzie utwierdzała się idea izolacjonizmu, potwierdzona doktryną Monroego w 1823 r. Wydawnictwo redagowane przez Wolfganga Menzela (1798–1873) – pisarza i historyka literatury, początkowo z przekonań politycznych umiarkowanego liberała, który jednak po rewolucji lipcowej 1830 r. zwrócił się ku konserwatyzmowi i Friedricha Thierscha (1784- bawarskiego filologa, autora reformy nauczania gimnazjalnego, hellenistę, popierającego dążenia niepodległościowe Greków. Po sprawozdaniu dotyczącym aktualnej sytuacji politycznej w poszczególnych krajach następuje „mała kronika”, zawierająca: przegląd godnych uwagi zjawisk naturalnych, nowych odkryć geograficznych, odkryć archeologicznych i innych wydarzeń z zakresu sztuki, „miscalanea”, w którym to dziale zamieszczano m. in. informacje demograficzne i statystyczne, przegląd rządzących, wykaz słynnych osobistości, zmarłych w danym roku i kalendarium najistotniejszych wydarzeń w omawianym czasie. W tekście portrety polityków i głów państw tamtego okresu. Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada roczniki z lat: 1830, 1833, 1834, 1837, 1839.

:

1830

:

in der J. G. Cottaischen Buchhandlung

Place_of_issue:

Stuttgart ; Tübingen

:

kalendarz

:

image/x.djvu

:

010008

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)