Object structure
:

Jahrbuch der Chemie und Physik (Journal für Chemie und Physik), H. 20

:

fizyka - czasopismo ; Schweigger, Johann (1799-1857) ; chemia - czasopismo ; czasopisma naukowe - 19 w. ; czasopisma niemieckie - 19 w.

:

Czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone chemii i fizyce. Wydawcą był niemiecki chemik i fizyk Johann S. C. Schweigger (1799-1857) - wynalazca pierwszego czułego galwanometru oraz inicjator nazwania nowo odkrytego wówczas pierwiastka chlorem. Poprzednikiem czasopisma był „Journal für Chemie und Physik” prowadzony przez Adolfa Gehlena. Periodyk zmienił tytuł na „Jahrbuch…” w 1811 r. w momencie objęcia redakcji przez Schweiggera. Po nim kierowanie tytułem przejął adoptowany syn jego brata - Franz Wilhelm Schweigger-Seidel. W XIX w. nastąpił gwałtowny rozwój nauk przyrodniczych, w tym fizyki i chemii (stworzenie teorii atomistycznej, odkrycie zjawiska indukcji elektromagnetycznej, powstanie układu okresowego pierwiastków, odkrycie promieniotwórczości), co zaowocowało zakładaniem towarzystw naukowych i wydawaniem periodyków poświęconych tym gałęziom nauki, zwłaszcza iż nowe okrycia i wynalazki w tych dziedzinach miały zastosowanie w rozwijającym się wówczas dynamicznie przemyśle. Biblioteka Elbląska posiada roczniki z lat 1825-1828 (H.13-24), w dwunastu woluminach. Każdy tom posiada odrębną paginację. Do tekstów dołączono tabele, tablice oraz liczne mapki (m.in. wykresy hydrologiczne, fragmenty półkuli Ziemi etc.).

:

1827

:

in der Expedition des Vereins zur Verbreitung von Naturkenntniss

Place_of_issue:

Halle

:

czasopismo

:

image/x.djvu

:

010438

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: