Object structure
:

Orationes, quarum seriem sexta abhinc pagina ex hibet ...

:

Chyträus David (starszy) ; Chyträus David (młodszy)

:

Filip II (1573-1618), książę szczeciński ; Karol V (1500-1558), cesarz rzymski ; Goldstein, Johann (1560-1635) ; Chytraeus, David (młodszy) ; Chyträus, David (1531-1600) (starszy) ; mowy okolicznościowe - 17 w. ; druk teologiczny - 17 w.

:

Zbiór wielu przemówień, w tym teologa, historyka, profesora Uniwersytetu w Rostocku, jednego z autorów formuły zgody - Davida Chyträusa (1531-1600) (właśc. Davida Kochkafe). Zbiór wydany w 1614 r. przez syna Davida Chyträusa. Za stroną tytułową dedykacja (syna) z dnia 20.09.1614 r. skierowana do księcia szczecińskiego Filipa II (1573-1618) (zwanego Pobożnym). Za dedykacją wykaz oracji historyków, teologów, znamienitych osób m.in. cesarza rzymskiego w latach 1519-1556 Karola V ; Ferdynanda - cesarza Austrii ; modlitwa pogrzebowa Dawida Chyträusa na cześć księcia Henryka oraz Doroty - córki Ferdynanda I ; mowa rektora z 1563 r. skierowana do Johanna Frederi ; mowa o życiu i śmierci Davida Chyträusa - przedstawiona przez pastora Johanna Goldstein'a etc. W druku znalazły się również wiersze (ody, elegie) podpinane przez: Iohanne Seccerwicio, Paulo Fabricio Laubensi, Paulus Fabricius, Natan Chyttaeus, Laurentius Rhodomannus, Martinus Braschius i in. W tekście ozdobniki drukarskie: inicjały, winiety. Format bibliograficzny: 8. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: C.10. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione na zielono ; typ oprawy (materiał) - biały pergamin (oprawa z japem) ; okładzina - tektura ; okładka częściowo oddzielona od bloku ; niewielkie zabrudzenia ; niewielkie zacieki / zaplamienia ; średnie deformacje ; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”

:

1614

:

typis Wechelianis, apud haeredes Ioannis Aubrii

Place_of_issue:

Hanoviae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.II.5683

:

lat ; ger ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: